top of page

RARE DISEASE – RARE IS REAL
Pertandingan Poster

Peserta merekabentuk poster mengenai Penyakit Jarang Jumpa mengetengahkan satu atau lebih komponen REAL. REAL: Research, Equity, Access, Life. 

Terma dan Syarat

Kelayakan

 • Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua belia berumur 18 – 30 tahun.

 • Ianya boleh menjadi penyertaan individu atau penyertaan berkumpulan maksimum 4 orang ahli. Kemasukan kumpulan adalah tanpa mengira fakulti/disiplin.

Tema

 • Peserta merekabentuk poster mengenai Penyakit Jarang Jumpa dan menyertakan "Rare is Real" sebagai tajuk utama poster.

 • REAL: Research, Equity, Access, Life. Peserta boleh memilih satu atau lebih komponen REAL untuk diketengahkan di dalam poster anda.

 • Poster hendaklah menyerlahkan Tema Warna Penyakit Jarang Jumpa (4 warna tema penyakit jarang jumpa yang boleh dirujuk di laman sesawang https://www.rarediseaseday.org/#share-your-colours )

 • Cadangan: Terdapat pelbagai webinar, sesi perkongsian, siaran media sosial yang merangkumi beberapa Penyakit Jarang Jumpa untuk memberikan pemahaman latar belakang kepada pelajar. Penyakit Jarang Jumpa telah diselaraskan kepada:

  • Kardiomiopati Amiloid Transthyretin (ATTR-CM)

  • Gangguan Hormon Pertumbuhan

  • Hemofilia A dan B

 • Peserta boleh memilih penyakit yang mahu difokuskan untuk poster.

 • Setiap peserta dihadkan kepada satu penyertaan sahaja.

Proses Penyerahan & Garis Masa

 • Penyertaan hendaklah dimuat naik ke Google Drive melalui  pautan borang penyertaan di bawah

 • Tarikh akhir penyertaan adalah sebelum 12.00 tengah malam 30 November 2022.

 • KLIK UNTUK MENGISI BORANG PENYERTAAN

Syarat Penyertaan

 • Penyertaan hendaklah berdasarkan kandungan mesej secara visual untuk meningkatkan kesedaran tentang Penyakit Jarang Jumpa.

 • Contoh mesej/kandungan yang boleh disertakan (tetapi tidak terhad kepada): 

  • Apakah itu Penyakit Jarang Jumpa? 

  • Ciri-ciri unik Penyakit Jarang Jumpa

  • Kandungan tentang REAL: Research, Equity, Access, Life

  • Kata-kata motivasi dan petikan positif

  • Bagaimana orang ramai boleh menyokong Penyakit Jarang Jumpa.

 • Poster tidak mengandungi bahan perkauman atau diskriminasi dan tidak melanggar undang-undang/peraturan.

 • Poster yang dihantar adalah hasil karya peribadi / kumpulan yang asli, dan peserta mesti bertanggungjawab sepenuhnya ke atas karya tersebut.

 • Hasil karya hendaklah menggunakan bahasa kebangsaan

Format Poster

 • Poster hendaklah bersaiz A1 di dalam format pdf. Jika poster boleh dijadikan GIF atau poster interaktif, mata tambahan akan diberikan.

*Saiz setara  A1 dalam pixels bagi  72 DPI  adalah 1648 piksel x 2384 piksel (screen resolution)

Sekatan Kandungan

 • Bahan yang melanggar hak cipta dan hak harta intelek lain pihak ketiga.

 • Bahan yang tidak sesuai seperti yang ditentukan oleh Penganjur. Ini termasuk perkataan yang berbaur lucah, kesat, penghinaan dan perkauman.

 • Bahan yang mungkin menyebabkan kesalahan kepada mana-mana individu atau mencederakan nama, reputasi atau kedudukan mana-mana individu dalam apa jua cara, secara langsung atau tidak langsung

 • Tidak menggunakan bahan/imej  yang melanggar hak privasi atau data peribadi pihak ketiga, melainkan terlebih dahulu mendapat keizinan pihak berkenaan

Kriteria Penilaian & Penghakiman

 • Selepas tarikh akhir penyerahan, semua penyertaan akan menjalani pusingan pertama penghakiman oleh Penganjur (Jawatankuasa Penilaian) berdasarkan keaslian, kreativiti, kandungan mesej, organisasi teknikal (warna dan kualiti gambar) dan persembahan keseluruhan.

 • Pemenang Hadiah Utama ditentukan oleh para hakim dan akan diumumkan pada tarikh yang akan dimaklumkan kelak.

 • Keputusan hakim adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.

 • Jawatankuasa mempunyai hak untuk membatalkan kelayakan poster peserta sebelum dan/atau selepas penghakiman jika ia tidak memenuhi syarat.

Juri

 • Memerlukan kesepakatan di kalangan juri.

 • Ahli Juri

  • UiTM

  • Pfizer (Malaysia) Sdn Bhd

  • Kumpulan Advokasi Pesakit

  • KKM / KPT / KPM

Hadiah

 • Hadiah Pertama: RM3,000 x 1 pemenang

 • Hadiah Kedua: RM2,000 x 1 pemenang

 • Hadiah Ketiga: RM1,000 x 1 pemenang

 • Hadiah Saguhati: RM500 x 4 pemenang

Borang Persetujuan & Penyertaan Pertandingan

 • Peserta dianggap telah bersetuju dengan semua keperluan yang ditetapkan untuk karya poster yang diserahkan.
  Pihak Penganjur mempunyai hak eksklusif untuk memuat naik semula poster yang dihantar oleh peserta untuk pemasaran atau sebarang tujuan lain.

 • Dengan menyerahkan penyertaan, semua peserta menjamin dan menyatakan bahawa mereka mempunyai hak penuh kepada penyertaan yang dikemukakan dan bahawa penyertaan tersebut tidak melanggar mana-mana kepentingan hak cipta terdahulu oleh mana-mana individu, dan seterusnya, setiap peserta bersetuju untuk menanggung rugi dan tidak memudaratkan Penganjur daripada sebarang tuntutan atau tindakan yang timbul daripada sebarang pelanggaran hak cipta yang disebabkan oleh penyertaan tersebut.

 • Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang aktiviti poster yang dilakukan mengikut budi bicara peserta.

 • Semua penyertaan akan disemak oleh Penganjur untuk memastikan kandungan penyertaan adalah bersesuaian dan untuk memastikan penyertaan mematuhi sekatan kandungan yang terkandung dalam peraturan pertandingan rasmi ini.

 • Tekan pada pautan berikut untuk menghantar poster: Poster Competition Submission Form 
   

bottom of page